Baile

Stair an Ghrúpa-Gaeilgeoirí Cois-Laoi

cork-city-watercolour-postcard-smallBunaíodh an Ciorcal seo ar 22ú Márta 2009 in Óstán Clarion i gCathair Chorcaí agus ‘sé aidhm an Bhunú seo ná seans a thabhairt do Ghaeilgeoirí bailiú le chéile go rialta agus i suíomh lárnach,compórdach ag baint úsáide níos mó as a gcuid líofachta i dteannta a chéile go nadurtha agus ar a saimhín só,mar adéarfá. Tháinig Seán Óg Ó hAilpín mar aoi speisialta ar an oíche agus bhí Brenda Ní Shúilleabháin ó “Bibeanna” TG4,mar aoi-chainteoir chomh maith in éineacht le baill Ghaeltaca agus Ionad na Gaeilge Labhartha(UCC). Bhí slua mór i láthair ar an oíche agus chuir sé ionadh agus alltacht orainn an mhéid suime a bhí ag na daoine i láthair, maidir le labhairt,forbairt agus caomhnú na teangan Náisiunta. Socraíodh go leanfaí ar aghaidh leis na cruinnithe san Óstán Clarion gachra Luan ar 8i.n., agus táimíd fíor-bhuíoch do bhainisteoir an ‘Clarion’ faoin phríbhléid sin. Bhaineamar triail as agus arís, bhí ionadh orainn gur tháinig grúpa deas,grámhar, cainteach isteach Luan tar éís Luain agus d’eirigh cairdeas agus caidreamh eatarthu go luath. Tá áthas orm go bhfuil an grúpa sin ag dul ó neart go neart de réir a chéile agus bíonn siad ag súil go mór leis an Oíche Chaidrimh gach coícís. Bíonn cúrsaí reatha á phlé againn agus cúrsaí spóirt go hársd ar an agenda-má tá sceal nó nuacht éigin ag éinne cuirtear fáilte roimhe/roimpi é a roinnt leis an ngrúpa agus baintear an-taithneamh as chúpla uair caidrimh i dteannta a chéile. Bíonn cupán tae i lár na hoíche chun fonn cainte a mhealladh ach níl easpa ábhair ag goilliúint orainn riamh deirimse leat!

Eilís Uí bhriain
(Timire)

Gaeilge Labhartha

Is í an Ghaeilge Labhartha atá fíor-thabhachtach don ghrúpa seo agus ‘sé an spiorad agus an comhluadar atá ina cheartlár, a choimeádann na baill féin agus baill nua ó am go ham, ag freastal ar an gcúpla uair sheanchais gan staonadh. ‘Se an chúis gur chuir daoine suim san Chiorcal seo ná gur theastaigh uathu cleachtadh a dhéanamh ar a gcuid Gaeilge, a d’fhoghlaim a lán acu ar scoil agus chomh maith leis sin tagann siad chuig an Óstán ar an Luan,mar ócáid shóisialta in atmasfaer na Gaeilge. Níl cuthail ar éinne agus molaim dóibh a gcuid Gaeilge a húsáid gan imní a bheith orthu faoi chúrsaí gramadaí na aleithéid sin- caithim a rá go bhfuil togha na teangan ag ghach duine sa ghrúpa agus táid ag dul i bhfeabhas de réir a chéile Ócáidí Sóisialta