Author Archives: Eilish

Ciorcal na Gaeilge i rith an tSamhraidh.

Ta a lán rudaí ag criochnú faoi láthair don Samhradh faraor; níl aon ‘Late Late’ againn a thuilleadh agus an ‘Winning Streak’ imithe chomh maith lena lán eile. Tuigim go bhfuil gá le sos ach nach mbíonn díomá ar daoine agus ceannfé mar bionn siad ag brat ar an gcaitheamh aimsire sin? Bímid ag maoimh saol an mhúinteora ach ag labhairt le múinteoir le déanaí, dúirt sí nach dtaithníonn laethanta saoire fada leí- an bhfuil siad ró-fhada? Bionn a lán acu ag súil le dul thar nais Mi Meán Fhomhair geallaimse duit! Bhuel, ní thógann Gaeilgeoiri Cois Laoi aon sos! Beimíd san Óstán Clarion gachra Luan(every second Monday) agus an chéad chruinniú eile ag tarlú ar an Luan 6ú Meitheamh. Bí inár dteannta agus fáilte, a cháirde…

Leave a comment

Dr. Eoghan Ó hAogáin mar aoi speisialta:

Bhí Dr. Eugene Egan ag caint le Gaeilgeoirí Cois Laoi coicís o shin (Aibreán 2016) agus cuireadh fáilte is fiche roimhe san Óstán Clarion. Bhí slua mór i láthair ag éisteacht le hEoin ag cainta faoina shaol agus obair chruaidh,ach fíor-shuimiúil, i dtíortha i gcéin. Chaith sé a lán dá shaol mar dhochtúir in Ethiopia agus áiteanna éagsúla ar fúd na hAifrice agus dhean sé cur-síos ana spéisiúil ar na heachtraí éagsula a tharla dó ag iarraidh cabhrú le daoine ana bhreoite agus an dáinsear a bhain lena shlí bheatha ó am go ham. Bhí Eoghan an-tógtha leis an gciorcal seo agus go raibh a leithéid le fáil ann go rialta! Buailfidh sé isteach orainn anois is aris nuair atá sos aige ó bheith ag taisteal ó Chontae go Contae ag obair go dian fós.

Leave a comment

Seachtain (coícís) Na Gaeilge 2016:

Gaeilgeoirí Cois laoi: Bhí an-oíche scealaíochta ,saghas Slántóiri (Toastmasters) againn san Óstán Clarion, Corcaigh 14ú Márta agus bhuail a lán daoine isteach chun éisteacht leis na cainteoirí a bhí fíor-shuimiúil agus greannmhar. Beidh aoi-cainteoir ana spéisiúil againn ag deireadh Aibreáin agus cuirfidh mé sonrai faoi sin chugaibh go luath.

Leave a comment

Anois teacht an Gheimhridh…!

‘Anois teacht an Gheimhridh Beidh gach lá ag dul an-tapaidh Agus tar éis féile Shamhna Ardóimíd comharthaí Noél’ Tá  a bhuanna fhéin ag an t-am seo den bhliain agus ná bígí buartha a cháirde. Beidh tine bhreá ar lasadh má tá fonn ort fanacht istigh istoíche; beidh a lan rudaí iontacha ar siúl maidir le caitheamh aimsire agus má tá tú i gCathair Chorcaí, buail isteach orainn san Óstán Clarion don Chómhrá Gaeilge linn “Gaeilgeoirí Cois laoi“gachra Luan 8pm agus míle fáilte romhat don chaidreamh le chéile agus cupán tae ambaist! Beidh an chéad chiorcal eile ar 19ú Deireadh Fomhair 2015 agus gach coícís ina dhiaidh sin  Gioraíonn comhluadar an Geimhreadh!  

Leave a comment

Oíche Chultúir:

Tharla imeachtaí sainiúla ar fúd na tíre don Oíche speisialta seo agus d’fhreastal na mílte orthu in Ionaid difriúla. Bhí Oíche ollmhór ag Gaeilgeoirí Cois Laoi san Óstán Clarion, Corcaigh ar 18ú Mean Fomhair 2015,nuair a bhailigh slua isteach ag éisteacht le Sean Pol Mac Coitir, Stairí agus Seanchaí nótálta, ag cur síos ar na shean-charachtéir a bhídh ag gabhail timpeall Sráideanna Chorcaí ,lá dá raibh… mar shampla ‘Holy Joe,  An Ridire, Andy Gaw agus a lán eile mar iad. Dhéan Seán agus a chara, Micheál Ó Ruiseal tagairt dos na scéalta, nósanna agus tréithe sainiula a bhí ag na daoine seo agus gan dabht, bhí aithne ag a lán den lucht éisteachta orthu. Bhí cúpla uair ana thaithneamhach againn agus greann ó thús deireadh. Beidh éileamh ar a leithéid d’imeacht as seo amach mar bhaineamar an-sult as

Leave a comment

Tomás Kent, Castlelyons

Bhí ócáid stairiúil againn i gCaisleán Uí Liathain ar an Aoine seo caite (18ú Meán Fomhair 2015) nuair a tharla Socraid Stáit i Reilig an tSeipeíl ‘San Nioclás’ agus tharla ath-adhlacadh Thomáis Ceannt ann. Tháinig maithe agus Mór-uaisle chuig ár sráidbhaile abhí maisithe agus ag féachaint go fíor-álainn; ár moladh don phobal áitiúil agus mórthimpeall,a chuir a lán oibre isteach le cúpla mhí anuas. Bhi láthair prípmháideach ós comhair an tSeipéil don Uachtará Micheál Ó hUigín, Taoiseach,Enda Kenny ,Siobhán Burton, Diarmuid Adams, Micheál Ó Máirtín, Brian Cowen agus a lán lán eile, Thosaigh an tAifreann 1.30pm leis An tEaspog Crean agus sagairt eile ina theannta agus bhí óráid cois Reilige ag Enda Kenny ina dhiaidh agus bhí beirt neacht le Tomás Kent i láthair taobh leis. Labhair Eilís Uí Bhriain “Cúpla focal” le Tomás Ó Mainín TG4 do Nuacht na hOíche faoin ócáid mórthaibhseach, stairiúil seo. Aithchuimire faoin Ionsaí Stairiúil: Bhí Tomás Ceannt mar bhall de Óglaigh na hÉireann agus a dhearthaireacha freisin agus daoradh chun bháis é Bealtaine 1916 de bharr Ionsaí a dhéan saighdiúirí RIC ar theach Cheannt i lár na hoíche 2ú Bealtaine. Maraíodh Constábla Rowe R.I.C agus goineadh Riocáird Ceannt, a fuair bás cúpla lá ina … Continue reading

Leave a comment

An tAthair Nicholas Sheehy S.J

Grúpa ag bailiu i dTeach Tabhairne Fiztgibbons ,Fermoy ag 9 i.n., 28 Lúnasa agus Hazel Baylor ag caint faoi shaol an tsagairt seo agus faoi mar a d’fhág sé leigheas suaithinseach i lámha clann Baylor, Fermoy. Fáilte roimg cách

Leave a comment

Ciorcail Na Gaeilge:

Beidh Gaeilgeoirí Cois Laoi ag eagrú imeachtaí eile le haghaidh Seachtain Oidtreachta,ina theannta beidh oíche speisialta i dTeach tabhairne i Mainistir Fhear Maí (Fermoy) ar an Aoine 28ú Lúnasa 9pm. Beidh an ócáid seo ag tarlú insan áit stairiúil seo i lár an bhaile,mar is í Nuala Nic Gibiúin atá i bhfeighil an tí tabhairne agus is í Nuala an ceathrú glún (4th generation) atá mar bhainisteoir ar an Ionad alainn,compordach seo. Beidh cúpla stairí áitiula ag bailiú ag trácht ar Stair Fhear Maí agus beidh Hazel Baylor ina measc ag tabhairt a tuairisce faoi obair agus bás tragóideach An Athar Nioclás Sheehy, Clogheen agus faoi mar a tháinig clann Baylor a bheith mar choimeádaí ar leigheas suaithinseach (special cure) ón Athair Sheehy. Fáilte isteach ar an Aoine don imeacht sainiúil seo

Leave a comment

Seachtain Oidhreachta 2015 (Lúnasa 22ú- 30ú )

Beidh a lán ar siúl i ngach bhaile,sráidbhaile,Cathair i rith na seachtaine seo agus faigh bileog ón Leabharlann sciobtha chun féachaint isteach ar an liosta do ghach ócáid atá eagraithe. GAEILGEOIRÍ COIS LAOI: Mar is eol do mhadraí an bhaile anois ní thógaimíd sos ar bith i rith an tSamhraidh agus caithim a rá go raibh dream ana dheas againn gachra Luan sa Clarion- thar 20 anois is arís agus fáilte an tSamhraidh rómpa ambaist. Beidh Oíche speisialta againn an Luan seo (24ú Lúnasa 8pm) in onór don tseachtain oidhreachta. Beidh hazel Baylor ag bualadh isteach ag tabhairt léacht faoi Athair Nioclás Sheehy, Clogheen- sagart ón 18ú aois a bhí go láidir i gcoinne na bpéin-dlithe ag an am agus a dhaoradh chun bháis i gCluain Meala. Labhrann Hazel , iar-mhúinteoir agus stairí Ó Enniskeane ó dhúchas, faoi leigheas sláinte  an-speisialta a d’fhág an sagart seo ina uacht. Fáilte is fichr roimh gach éinne don ócáid phoiblí seo in Óstán Clarion, Corcaigh.  Eolas breise 087/1235203

Leave a comment

Slán le Liam Ó Murchú RIP…

Corcaíoch fíor-bhrodúil ab ea Liam agus bhí sin soiléir ón gClár a bhíodh ar siúl don Chluiche Ceannais,darbh ainm “Up for the Match”go háirithe dá mbeadh Na Rebels in iomaíocht. Bhí aithne ag gach éinne air ón gclár “Trom & Eadrom” agus níor theastaigh uait bheith in árd-chaighdeán na Gaeilge chun sásamh agus tuiscint a bhaint as. Chreid sé gur cheart do ghach éinne bheith compórdach le húsáid na teangan, pé caighdeán a bhí acu.Níor chaill sé canúint Chorcaí riamh cé go raibh sé ina chónaí i mBÁC óna laethanta san Stát Sheirbhís. Fanfaidh Liam i gcuimhne na ndaoine go deo mar Éireannach uasal agus Gaeilgeoir dílis Suaimhneas na bhFaitheas dó

Leave a comment