Author Archives: Eilish

Cúrsa Spioradálta as Gaeilge

Beidh an cúrsa bliantiúil seo i Mhainistir Mhellereí (Mount Melleray) ar an 10/ 11ú Márta agus fáilte roimh gach éinne ach glaoch a chur ar Aine Ní Fhiannuasa 086/2227533. ‘Sé an téama i mbliana ná “An teaghlach”

Leave a comment

Gaeilgeoirí Cois Laoi

Bhí an-oíche chómhrá sa chiorcal seo in Óstán Clarion aréir 5ú Márta ar feadh dhá uair a chloig ina phléamar cúrsaí reatha, spóirt agus roimh cupán tae, bhí sliocht fíor-shuimiúil a leamh ag Eibhlín faoi “Daonra na hÉireann in aimsir(Naomh) Phádraig” ó leabhar le Tarlach Ó Raifearthaigh a scríobh: “Is deacair a mheas cá mhéad duine a bhí in ÉIRINN sa Chúigiú céad.Ar éigean a d’fhéadfadh sé dul thar 50,000 má bhí an méid sin féin ann…bá ar éigean a bheadh an mórchuid acu tar éis glacadh leis an gCríostaíocht taobh istigh de chúpla glúin…”

Leave a comment

“Níl Aon leabhairín mar do mheabhar-chinn fhéin”

Tá ath-phriontáil déanta ar an leabhar seo agus beidh sé ar dhíol chomh maith ag seoladh leabhair “Mise An mac San” i gCaisleán Uí Liatháin (Halla pobail) ar 18ú Márta agus seoladh i gCorcaigh 24ú Márta.

Leave a comment

Seachtain Na Gaeilge: “Daonra na hÉireann in aimsir Phádraig

Beidh léamh o leabhar faoi Naomh Padraig (scríofa ag Tarlach Ó Raifeartaigh 1984) sa chiorcal i Mainistir Fhear Maí (Fermoy) Óstán Grand ar an Deardaoin seo chughainn (Márta 8ú) 8pm, fáilte roimh gach éinne.

Leave a comment

An tAthair Peadar

“Mise An Mac San” ag cuimhneamh ar an Athair Peadar Ó Laoghaire… Beidh leabhar nua dátheangach á sheoladh i gCathair Chorcaí ar 24ú Márta 2pm in Iarsmalann Poiblí, Páirc Nic Gearailt (Cork Public Museum, Fitzgeralds Park) Fáilte is fiche roimh gach éinne.

1 Comment

Seoladh leabhair faoin Athair Peadar Ó Laoghaire:

” Mise An Mac san” ag cuimhneamh ar An Athair Peadar Ó Laoghaire Tá leabhar nua dátheangach á sheoladh i gCaisleán Uí Liatháin (Castlelyons) ar an Satharn 18ú Márta (2018) 3pm agus fáilte roimh gach éinne. Chaith an sagart seo 30 bliain mar shagart pharóiste i gCaisleán Uí Liatháin agus beidh DVD á thaispeáint a deineadh i gCaisleán 1988…cloisimíd agallamh ón mbean, Mairéad Uí Ríordáin a bhí ina cónaí ansin i dteach a bhí tíógtha ar shuiomh an tí ,ina rugadh An tAthair Peadar in Liccarrigane, Clondrohid cóngaragh do Mháchromtha. BEIDH a Chomóradh 100 bliain sa bhliain 2020agus is meabhrú tráthúil é an leabhar seo ar fhear fíor-shuimiúil. Is macnamh é freisinar conas an dá thrá a fhreastail idir an dearcadh maoithneach air a bhí i réim tráth agus an dearcadh searbh air atá tagtha ina áit ó shin. .Agus sinn ag cuimhneamh ar An Athair Peadar,an féidir é a chomóradh i slí a thugann cothrom na Féinne don fhear féin agus a lucht cháinte. Scríobh sé an céad dráma agus an chéad úrscéal as Gaeilge SÉADNA mar a duirt An tOllamh Brian Ó Cuív “Is dócha ná bheadh aon nualitróíocht ar fónamh sa Ghaeilge anois againn mara mbeadh a … Continue reading

Leave a comment

Ciorcal na Gaeilge:

Bíonn Gaeilgeoirí Cois Laoi ag teacht le chéile ar an Luan san Óstán Clayton (Clarion) Corcaigh,gach coícís (fortnightly). Thosaigh Ciorcail na bliana 2018 ar an Luan Eanair 15ú agus beimíd le chéile arís 29ú Eanair, bí inár dteannta don chómhrá soisialta agus scéalta an lae á phlé eadrainn.

Leave a comment

Seoladh leabhair in Castlelyons:

Beidh seoladh an leabhair “Mise An Mac san” faoin Athair Peadar Ó Laoghaire ag tarlú i gCaisleán Uí Liathain (Halla phobail) ar an Domhnach 4ú Márta 2018 3pm. Buail isteach agus fáilte chun bualadh le húdair an leabhair seo, Pat agus Eilís Uí Bhriain. Beidh scannán gearr (1988) á thaispeáint faoi shaol agus cúlra an Athar Peadar agus tá a ghuth fhéin le cloisint ó dhluthdhiosca a d’aimsigh Pat ón nGearmáin. Seo taifead a dhéan Ollamh ón Austeir sa bhliain 1907 nuair a thug sé turas timpeall ne gCúigí in Éirinn agus san Alban agus Breatan Beag, ag lorg samplaí des na canúintí agus teangacha difriula. Ócáid speisialta i gCaisleán Uí Liatháin, an áit ina chaith Athair Peadar 30 bliain dá shaol agus an áit ina scríobh sé a chuid leabhair agus altanna, 500 ina niomlán. Buail isteach agus fáilte. Eolas: 087/ 1235203

Leave a comment

An tAthair Peadar Ó Laoghaire:

Beidh leabhar nua faoin údar/sagart seo á sheoladh in Óstán na Mainistreach (Abbey Hotel) Baile Bhúirne ar an Domhnach 11ú Feabhra 2018 6i.n., Fáilte roimh gach éinne. Tá Dr. Padraigh Ó Briain agus a chomh-údar, Eilís Uí Bhriain, ag seoladh an leabhair seo – tá Ceiliuradh 100 bliain an tsagairt seo ag teacht 2020 agus deanann an leabhar seo, dár thideal “Mise an mac san” ullmhúcháin slachtmhar don ocáid stairiúil seo. Eolas breise -087/1235203

Leave a comment

Bliain Na Gaeilge:

Tá ruaille-buaille ag tosnú faoi bhliain na Gaeilge, cad a tharlóidh a’ gceapann tú? Tá Cos-mhuintir na teangan ag obair go dian dícheallach i bhfeachtaisí chun Gaeilge a choimeád beo agus buailim isteach ar a leithéidí go rialta. Molaim a gcuid niarrachtaí le Ciorcail éagsúla scaipthe ar fúd na tíre. Táimíd ag tosnú tar éis na Nollag le spiorad nua; sampla amháin GAEILGEOIRÍ COIS MÓIRE a thosnaigh le beirt bhall urnua, atá gan mórán Ghaeilge ach atá dírithe ar chúpla focal a fhoghlaim. Tá sé deacair nuair atá Gaeilgeoirí líofa timpeall orthu atá dírithe ar a gcuid Gaeilge a húsáid. tuigim cás an dá aicme agus cad é an tslí is fearr déileáil leis? Cad é bhur dtuairmí faoi i mBLIAIN NA GAEILGE? Tosach lag leath na hoibre!

Leave a comment