Oíche chultúir 2016:

Nach againn a bhi an sport agus an ceiliuradh sa Clarion ar an Aoine 16ú Mean Fomhair agus cé go raibh a lán ocaidí iontacha ar siúl ar fúd na cathrach I gCorcaigh bhuel tháinig slua mór chugainn ag éisteacht le stairí, Padraig Gunn ag cur síos ar shaol agus éagsúlacht oibre a bhi ar bun ag An tAthair Ó Floinn I dtuaisceart na cathrach siar ins na dachaidí/ chaogaidí/ go háirithe. Thaispeáin Padraig clár faisnéise a bhi déanta I rith an ama sin agus b’iontach an Críostaí,sagart an fear seo ag déalail le daoine óga san chumann drámaíochta, Shakespearean agus an scil, bua pearsanta a bhí aige chun stad -cainte (stammer) a leigheas ina shlí shimplí, eifeachtach fhein.

Bhí rogha agus togha ceoil again ó Rory Ó Donnbháin ar an mandolin ag leath-am a chuir an lucht éisteachta faoi draíocht! Ansan cupán tae ‘milis’ sar a thosaigh Sean Pól Mac Coitir ag caint faoin laoch, scríbhneoir cáiliuil sin, Frank O’Connor.  Tá scil speisialta ag Seán chun suim agus fiosracht an lucht éisteachta a mhúscailt mar tá sé ana ghreannmhar agus scaipeann sé amach billeoga ina mbíonn sliocht ón leabhar le léamh ag baill den ghrupa atá bailithe.

Chríochnaigh an ócáid le ceol aris ó Rory agus thaitn sin go mor leis an dream; caithimid buíochas a ghabháil le foireann an Clarion a chuir gach ais ar fáil dúinn, gan stró ar bith, bail ó Dhia orthu

This entry was posted in Nuacht, Stair...(Local history). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>