Category Archives: cultúr

Gaeilgeoirí Cois Laoi

Bhí an-oíche chómhrá sa chiorcal seo in Óstán Clarion aréir 5ú Márta ar feadh dhá uair a chloig ina phléamar cúrsaí reatha, spóirt agus roimh cupán tae, bhí sliocht fíor-shuimiúil a leamh ag Eibhlín faoi “Daonra na hÉireann in aimsir(Naomh) Phádraig” ó leabhar le Tarlach Ó Raifearthaigh a scríobh: “Is deacair a mheas cá mhéad duine a bhí in ÉIRINN sa Chúigiú céad.Ar éigean a d’fhéadfadh sé dul thar 50,000 má bhí an méid sin féin ann…bá ar éigean a bheadh an mórchuid acu tar éis glacadh leis an gCríostaíocht taobh istigh de chúpla glúin…”

Leave a comment

Seachtain Na Gaeilge: “Daonra na hÉireann in aimsir Phádraig

Beidh léamh o leabhar faoi Naomh Padraig (scríofa ag Tarlach Ó Raifeartaigh 1984) sa chiorcal i Mainistir Fhear Maí (Fermoy) Óstán Grand ar an Deardaoin seo chughainn (Márta 8ú) 8pm, fáilte roimh gach éinne.

Leave a comment

An tAthair Peadar

“Mise An Mac San” ag cuimhneamh ar an Athair Peadar Ó Laoghaire… Beidh leabhar nua dátheangach á sheoladh i gCathair Chorcaí ar 24ú Márta 2pm in Iarsmalann Poiblí, Páirc Nic Gearailt (Cork Public Museum, Fitzgeralds Park) Fáilte is fiche roimh gach éinne.

1 Comment

Ciorcal na Gaeilge:

Bíonn Gaeilgeoirí Cois Laoi ag teacht le chéile ar an Luan san Óstán Clayton (Clarion) Corcaigh,gach coícís (fortnightly). Thosaigh Ciorcail na bliana 2018 ar an Luan Eanair 15ú agus beimíd le chéile arís 29ú Eanair, bí inár dteannta don chómhrá soisialta agus scéalta an lae á phlé eadrainn.

Leave a comment

An tAthair Peadar Ó Laoghaire:

Beidh leabhar nua faoin údar/sagart seo á sheoladh in Óstán na Mainistreach (Abbey Hotel) Baile Bhúirne ar an Domhnach 11ú Feabhra 2018 6i.n., Fáilte roimh gach éinne. Tá Dr. Padraigh Ó Briain agus a chomh-údar, Eilís Uí Bhriain, ag seoladh an leabhair seo – tá Ceiliuradh 100 bliain an tsagairt seo ag teacht 2020 agus deanann an leabhar seo, dár thideal “Mise an mac san” ullmhúcháin slachtmhar don ocáid stairiúil seo. Eolas breise -087/1235203

Leave a comment

Bliain Na Gaeilge:

Tá ruaille-buaille ag tosnú faoi bhliain na Gaeilge, cad a tharlóidh a’ gceapann tú? Tá Cos-mhuintir na teangan ag obair go dian dícheallach i bhfeachtaisí chun Gaeilge a choimeád beo agus buailim isteach ar a leithéidí go rialta. Molaim a gcuid niarrachtaí le Ciorcail éagsúla scaipthe ar fúd na tíre. Táimíd ag tosnú tar éis na Nollag le spiorad nua; sampla amháin GAEILGEOIRÍ COIS MÓIRE a thosnaigh le beirt bhall urnua, atá gan mórán Ghaeilge ach atá dírithe ar chúpla focal a fhoghlaim. Tá sé deacair nuair atá Gaeilgeoirí líofa timpeall orthu atá dírithe ar a gcuid Gaeilge a húsáid. tuigim cás an dá aicme agus cad é an tslí is fearr déileáil leis? Cad é bhur dtuairmí faoi i mBLIAIN NA GAEILGE? Tosach lag leath na hoibre!

Leave a comment

Oíche Chultúir

Beidh plé na seanfhocal ar siúl againn 8pm sa Clarion ar an Aoimne 22ú Meán Fómhair, ag dul siar ar chiall na ráitéisí sin a chuir ár sinnsir amach ar an saol fadó fadó agus brí fíor-bhríomhar i ngach aon cheann díobh. Bí linn agus fáilte

Leave a comment

Ciorcal an tSamhraidh ag dul ar aghaidh!

Shochraíomar ar an gcéad lá (Márta 2009) go leanfadh ár gciorcal ar aghaidh i rith an tSamhraidh gach coícís, mar thuigeamar go gcríochnaíonn a lán ócáidí sóisialta agus bíonn fonn ar daoine bualadh isteach ar chúpla uair chómhrá. Bhuel sin an scéal againn agus bíonn ionadh agus áthas orm nuair a thagann beagnach 20 gachra Luan, ag baint taithneamh as an gcúpla focal Seachtain Oidhreachta: Beidh ócáid againn i Seomra Corvus, Clarion ar an Luan 21ú Lúnasa timpeall 7.15. Beidh scannán gearr á thaispeáint ina bhfuil Pádraig Ó Macháin, Lismore, Port Láirge ag caint faoina laethanta mar ghabha fadó agus beidh a mhac, Pádraig ó UCC ag caint faoina chuimhní maidir le hobair a athar agus uncail insan cheárta mhiotalóireachta i Lios Mór agus é féin ag fás aníos ann. Failte roimh cách mar is ghnáth. Eolas faoi na chiorcail rialta 087 1235203

Leave a comment

Ciorcal na Gaeilge i rith an tSamhraidh.

Ta a lán rudaí ag criochnú faoi láthair don Samhradh faraor; níl aon ‘Late Late’ againn a thuilleadh agus an ‘Winning Streak’ imithe chomh maith lena lán eile. Tuigim go bhfuil gá le sos ach nach mbíonn díomá ar daoine agus ceannfé mar bionn siad ag brat ar an gcaitheamh aimsire sin? Bímid ag maoimh saol an mhúinteora ach ag labhairt le múinteoir le déanaí, dúirt sí nach dtaithníonn laethanta saoire fada leí- an bhfuil siad ró-fhada? Bionn a lán acu ag súil le dul thar nais Mi Meán Fhomhair geallaimse duit! Bhuel, ní thógann Gaeilgeoiri Cois Laoi aon sos! Beimíd san Óstán Clarion gachra Luan(every second Monday) agus an chéad chruinniú eile ag tarlú ar an Luan 6ú Meitheamh. Bí inár dteannta agus fáilte, a cháirde…

Leave a comment

Oíche Chultúir:

Tharla imeachtaí sainiúla ar fúd na tíre don Oíche speisialta seo agus d’fhreastal na mílte orthu in Ionaid difriúla. Bhí Oíche ollmhór ag Gaeilgeoirí Cois Laoi san Óstán Clarion, Corcaigh ar 18ú Mean Fomhair 2015,nuair a bhailigh slua isteach ag éisteacht le Sean Pol Mac Coitir, Stairí agus Seanchaí nótálta, ag cur síos ar na shean-charachtéir a bhídh ag gabhail timpeall Sráideanna Chorcaí ,lá dá raibh… mar shampla ‘Holy Joe,  An Ridire, Andy Gaw agus a lán eile mar iad. Dhéan Seán agus a chara, Micheál Ó Ruiseal tagairt dos na scéalta, nósanna agus tréithe sainiula a bhí ag na daoine seo agus gan dabht, bhí aithne ag a lán den lucht éisteachta orthu. Bhí cúpla uair ana thaithneamhach againn agus greann ó thús deireadh. Beidh éileamh ar a leithéid d’imeacht as seo amach mar bhaineamar an-sult as

1 Comment