Category Archives: Cúpla Focal

Cúpla Focal

Níl Aon leabhairín mar do mheabhar-chinn fhéin”

Tá ath-phriontáil déanta ar an leabhar seo agus beidh sé ar dhíol chomh maith ag seoladh leabhair “Mise An mac San” i gCaisleán Uí Liatháin (Halla pobail) ar 18ú Márta agus seoladh i gCorcaigh 24ú Márta.

Leave a comment

Oíche Chultúir

Beidh plé na seanfhocal ar siúl againn 8pm sa Clarion ar an Aoimne 22ú Meán Fómhair, ag dul siar ar chiall na ráitéisí sin a chuir ár sinnsir amach ar an saol fadó fadó agus brí fíor-bhríomhar i ngach aon cheann díobh. Bí linn agus fáilte

Leave a comment

Ciorcal An tSamhraidh:

Is dócha gur seo an t-apn chiorcal a leanann ar aghaidh i irth an tSamhraidh insan Óstán Clarion gachra Luan agus gach coícís on gcéad oíche eile 24ú Aibreán 2017. Breis eolais 087/ 1235203

Leave a comment

Ciorcal Na Gaeilge:

Bíonn daoine ag fiosrú go minic faoin gciorcal sa Clarion agus bailímíd le cheile thuas staighre gachra Luan ar 8pm. Tá an Ciorcal seo ar an bhfód ó 2009 agus ag dul ó neart go neart gan dabht mar is buíon ana dheas, sóisialta iad.  Fáilte roimh an pobal agus cé go bhfuil an grúpa ana mhór de ghnáth, bionn seans ag gach éinne cúpla focal a rá agus éisteacht leis na cainteoirí líofa, más maith leo. Beidh céad cruinniú an Fhomhair againn ar an Luan 26ú Meán Fhomhair agus buail isteach chun bheith inár dteannta agus fáilte.

Leave a comment

Ciorcal na Gaeilge i rith an tSamhraidh.

Ta a lán rudaí ag criochnú faoi láthair don Samhradh faraor; níl aon ‘Late Late’ againn a thuilleadh agus an ‘Winning Streak’ imithe chomh maith lena lán eile. Tuigim go bhfuil gá le sos ach nach mbíonn díomá ar daoine agus ceannfé mar bionn siad ag brat ar an gcaitheamh aimsire sin? Bímid ag maoimh saol an mhúinteora ach ag labhairt le múinteoir le déanaí, dúirt sí nach dtaithníonn laethanta saoire fada leí- an bhfuil siad ró-fhada? Bionn a lán acu ag súil le dul thar nais Mi Meán Fhomhair geallaimse duit! Bhuel, ní thógann Gaeilgeoiri Cois Laoi aon sos! Beimíd san Óstán Clarion gachra Luan(every second Monday) agus an chéad chruinniú eile ag tarlú ar an Luan 6ú Meitheamh. Bí inár dteannta agus fáilte, a cháirde…

Leave a comment

Anois teacht an Gheimhridh…!

‘Anois teacht an Gheimhridh Beidh gach lá ag dul an-tapaidh Agus tar éis féile Shamhna Ardóimíd comharthaí Noél’ Tá  a bhuanna fhéin ag an t-am seo den bhliain agus ná bígí buartha a cháirde. Beidh tine bhreá ar lasadh má tá fonn ort fanacht istigh istoíche; beidh a lan rudaí iontacha ar siúl maidir le caitheamh aimsire agus má tá tú i gCathair Chorcaí, buail isteach orainn san Óstán Clarion don Chómhrá Gaeilge linn “Gaeilgeoirí Cois laoi“gachra Luan 8pm agus míle fáilte romhat don chaidreamh le chéile agus cupán tae ambaist! Beidh an chéad chiorcal eile ar 19ú Deireadh Fomhair 2015 agus gach coícís ina dhiaidh sin  Gioraíonn comhluadar an Geimhreadh!  

Leave a comment

Seachtain Oidhreachta 2015 (Lúnasa 22ú- 30ú )

Beidh a lán ar siúl i ngach bhaile,sráidbhaile,Cathair i rith na seachtaine seo agus faigh bileog ón Leabharlann sciobtha chun féachaint isteach ar an liosta do ghach ócáid atá eagraithe. GAEILGEOIRÍ COIS LAOI: Mar is eol do mhadraí an bhaile anois ní thógaimíd sos ar bith i rith an tSamhraidh agus caithim a rá go raibh dream ana dheas againn gachra Luan sa Clarion- thar 20 anois is arís agus fáilte an tSamhraidh rómpa ambaist. Beidh Oíche speisialta againn an Luan seo (24ú Lúnasa 8pm) in onór don tseachtain oidhreachta. Beidh hazel Baylor ag bualadh isteach ag tabhairt léacht faoi Athair Nioclás Sheehy, Clogheen- sagart ón 18ú aois a bhí go láidir i gcoinne na bpéin-dlithe ag an am agus a dhaoradh chun bháis i gCluain Meala. Labhrann Hazel , iar-mhúinteoir agus stairí Ó Enniskeane ó dhúchas, faoi leigheas sláinte  an-speisialta a d’fhág an sagart seo ina uacht. Fáilte is fichr roimh gach éinne don ócáid phoiblí seo in Óstán Clarion, Corcaigh.  Eolas breise 087/1235203

Leave a comment

Slán le Liam Ó Murchú RIP…

Corcaíoch fíor-bhrodúil ab ea Liam agus bhí sin soiléir ón gClár a bhíodh ar siúl don Chluiche Ceannais,darbh ainm “Up for the Match”go háirithe dá mbeadh Na Rebels in iomaíocht. Bhí aithne ag gach éinne air ón gclár “Trom & Eadrom” agus níor theastaigh uait bheith in árd-chaighdeán na Gaeilge chun sásamh agus tuiscint a bhaint as. Chreid sé gur cheart do ghach éinne bheith compórdach le húsáid na teangan, pé caighdeán a bhí acu.Níor chaill sé canúint Chorcaí riamh cé go raibh sé ina chónaí i mBÁC óna laethanta san Stát Sheirbhís. Fanfaidh Liam i gcuimhne na ndaoine go deo mar Éireannach uasal agus Gaeilgeoir dílis Suaimhneas na bhFaitheas dó

Leave a comment

Tá Daidí Na Nollag ag teacht!

Bhuel bhuel tá Oíche Shamhna thart agus anois táimíd dírithe isteach ar theacht na Nollag agus gan dabht scaipeann sé solas agus dea-spioraid timpeall agus bíonn na leanaí ag caint sna siopaí faoi bhronntanaisí ó Santa. Is aoibhinn an t-am seo dóibh agus bíonn siad sáite chun na súile in ullmhúcháin na Nollag. Ceapaim féin go mbíonn meas ag na páistí ar an bhféirín beag chomh maith leis an gceann a chosnaíonn a lán airgid agus caithimíd bheith cneasta ,ach ciallmhar!

Leave a comment

An tAthair Peadar Ó Laoghaire

SEACHTAIN OIDHREACHTA 2014 Ábhar speisialta san Chiorcal i gCaisleán Uí Liatháin: —————————————————– Beidh an Grúpa “Labhair Cúpla Focal” ag teacht le cheile san halla Phobail i gC Uí Liatháin ar an gCeadaoin 27ú Lúnasa 2014 in onóir don gCanónach Ó Laoghaire. Beidh cúpla scannán á thaispeáint faoi shaol agus saothar an Athar a d’fhreastal san pharóiste seo ar feadh 30 bliain beagnach. fáilte roimh gach éinne don Ócáid fíor-ghaelach seo -caint ‘s cómhrá agus cupán tae! Eilís

Leave a comment