Category Archives: Cúpla Focal

Cúpla Focal

Ciorcal na Gaeilge i rith an tSamhraidh.

Ta a lán rudaí ag criochnú faoi láthair don Samhradh faraor; níl aon ‘Late Late’ againn a thuilleadh agus an ‘Winning Streak’ imithe chomh maith lena lán eile. Tuigim go bhfuil gá le sos ach nach mbíonn díomá ar daoine agus ceannfé mar bionn siad ag brat ar an gcaitheamh aimsire sin? Bímid ag maoimh saol an mhúinteora ach ag labhairt le múinteoir le déanaí, dúirt sí nach dtaithníonn laethanta saoire fada leí- an bhfuil siad ró-fhada? Bionn a lán acu ag súil le dul thar nais Mi Meán Fhomhair geallaimse duit! Bhuel, ní thógann Gaeilgeoiri Cois Laoi aon sos! Beimíd san Óstán Clarion gachra Luan(every second Monday) agus an chéad chruinniú eile ag tarlú ar an Luan 6ú Meitheamh. Bí inár dteannta agus fáilte, a cháirde…

Leave a comment

Anois teacht an Gheimhridh…!

‘Anois teacht an Gheimhridh Beidh gach lá ag dul an-tapaidh Agus tar éis féile Shamhna Ardóimíd comharthaí Noél’ Tá  a bhuanna fhéin ag an t-am seo den bhliain agus ná bígí buartha a cháirde. Beidh tine bhreá ar lasadh má tá fonn ort fanacht istigh istoíche; beidh a lan rudaí iontacha ar siúl maidir le caitheamh aimsire agus má tá tú i gCathair Chorcaí, buail isteach orainn san Óstán Clarion don Chómhrá Gaeilge linn “Gaeilgeoirí Cois laoi“gachra Luan 8pm agus míle fáilte romhat don chaidreamh le chéile agus cupán tae ambaist! Beidh an chéad chiorcal eile ar 19ú Deireadh Fomhair 2015 agus gach coícís ina dhiaidh sin  Gioraíonn comhluadar an Geimhreadh!  

Leave a comment

Seachtain Oidhreachta 2015 (Lúnasa 22ú- 30ú )

Beidh a lán ar siúl i ngach bhaile,sráidbhaile,Cathair i rith na seachtaine seo agus faigh bileog ón Leabharlann sciobtha chun féachaint isteach ar an liosta do ghach ócáid atá eagraithe. GAEILGEOIRÍ COIS LAOI: Mar is eol do mhadraí an bhaile anois ní thógaimíd sos ar bith i rith an tSamhraidh agus caithim a rá go raibh dream ana dheas againn gachra Luan sa Clarion- thar 20 anois is arís agus fáilte an tSamhraidh rómpa ambaist. Beidh Oíche speisialta againn an Luan seo (24ú Lúnasa 8pm) in onór don tseachtain oidhreachta. Beidh hazel Baylor ag bualadh isteach ag tabhairt léacht faoi Athair Nioclás Sheehy, Clogheen- sagart ón 18ú aois a bhí go láidir i gcoinne na bpéin-dlithe ag an am agus a dhaoradh chun bháis i gCluain Meala. Labhrann Hazel , iar-mhúinteoir agus stairí Ó Enniskeane ó dhúchas, faoi leigheas sláinte  an-speisialta a d’fhág an sagart seo ina uacht. Fáilte is fichr roimh gach éinne don ócáid phoiblí seo in Óstán Clarion, Corcaigh.  Eolas breise 087/1235203

Leave a comment

Slán le Liam Ó Murchú RIP…

Corcaíoch fíor-bhrodúil ab ea Liam agus bhí sin soiléir ón gClár a bhíodh ar siúl don Chluiche Ceannais,darbh ainm “Up for the Match”go háirithe dá mbeadh Na Rebels in iomaíocht. Bhí aithne ag gach éinne air ón gclár “Trom & Eadrom” agus níor theastaigh uait bheith in árd-chaighdeán na Gaeilge chun sásamh agus tuiscint a bhaint as. Chreid sé gur cheart do ghach éinne bheith compórdach le húsáid na teangan, pé caighdeán a bhí acu.Níor chaill sé canúint Chorcaí riamh cé go raibh sé ina chónaí i mBÁC óna laethanta san Stát Sheirbhís. Fanfaidh Liam i gcuimhne na ndaoine go deo mar Éireannach uasal agus Gaeilgeoir dílis Suaimhneas na bhFaitheas dó

Leave a comment

Tá Daidí Na Nollag ag teacht!

Bhuel bhuel tá Oíche Shamhna thart agus anois táimíd dírithe isteach ar theacht na Nollag agus gan dabht scaipeann sé solas agus dea-spioraid timpeall agus bíonn na leanaí ag caint sna siopaí faoi bhronntanaisí ó Santa. Is aoibhinn an t-am seo dóibh agus bíonn siad sáite chun na súile in ullmhúcháin na Nollag. Ceapaim féin go mbíonn meas ag na páistí ar an bhféirín beag chomh maith leis an gceann a chosnaíonn a lán airgid agus caithimíd bheith cneasta ,ach ciallmhar!

Leave a comment

An tAthair Peadar Ó Laoghaire

SEACHTAIN OIDHREACHTA 2014 Ábhar speisialta san Chiorcal i gCaisleán Uí Liatháin: —————————————————– Beidh an Grúpa “Labhair Cúpla Focal” ag teacht le cheile san halla Phobail i gC Uí Liatháin ar an gCeadaoin 27ú Lúnasa 2014 in onóir don gCanónach Ó Laoghaire. Beidh cúpla scannán á thaispeáint faoi shaol agus saothar an Athar a d’fhreastal san pharóiste seo ar feadh 30 bliain beagnach. fáilte roimh gach éinne don Ócáid fíor-ghaelach seo -caint ‘s cómhrá agus cupán tae! Eilís

Leave a comment

Beidh lá eile ag an bPaorach! (An Corcaíoch!)

Níl an ceann i gceart againn go fóill tar éis ‘capers’ an chluiche (Ceathrú- Ceannais) idir Port Láirge agus na Rebels ar an Domhnach seo caite (25ú Bealtaine 2014) Bhí an t-adh le Corcaigh go raibh seans acu críochnú ar chomh-scór ag deireadh agus beidh cróithe an lucht leanúna ag bualadh arís ar 8ú Meitheamh san Ath-imirt. Tá talann iontach ar fhoireann Phort Láirge agus iad an-óg … beidh Cluiche Ceannais i ndán dóibh bliaian éigin sa ghar-todhchaí,sílim. Tá talann speisialta ag na Rebels chomh maith agus ní chailleann siad an ceann nuair atá an foireann eile 9 bpointí chun tosaigh! Sin an stiuf atá iontu agus bua gan comparáid é sin.

Leave a comment

Glór na Cuaiche! Cu…Cú

Ar chuala tú an chuach fós nó ciocu cluas a bhí thuas agat chun í a chloisint? Tá béaloideas ann go bhfuil difríocht ag teacht id’ shaol a bhraitheann sé ar an tsli inar chuala tú glór na cuaiche! Sílim gur fearr an chluas ar dheis agus anois táim ag dul timpeall le ‘bonnet’ atá mar chlúdach ar an gcluas chlé! Is deas an glór sin a chloisint mar cialaíonn sé go bhfuil iontaisí an tSamhraidh buailte linn agus tá scairt aoibhinn an éinin sin i gceartlár na n-iontaisí sin. Is breá cloisint go bhfuil an Traonach (Corn-crake) beo beomhar fos, ar na hOileáin,go hairithe ar Oileán Thórai amach ó chósta Dhún na nGall agus fóirne ag obair go dian dícheallach an todhchaí an Traonaigh a threisiú agus a chaomhnú,bail ó Dhia ar an obair Go maire fuaimeanna an Nádúir linn go deo…

Leave a comment

Staid na Gaeilge 2014

Beidh Mór-shiúl ollmhór i mBaile Áth Cliath 15ú Feabhra 2014 maidir le ‘Cearta na teangan’ .Sílim féin nach ndéanfaidh sé difríocht agus an tsli is fearr chun Gaeilge a chur ar aghaidh agus Í a chaomhnú ná,gur cheart Gaeilge a bheith níos forleithne ins na seirbhisí poiblí ar fúd na tíre. Táim ag iarraidh ar an Árd-Oifig thar na mblianta seasamh a dhéanamh agus Oifigeach Gaeilge a chur i ngach Roinn,Oifig… Oifigeach atá le feiceáil gach aon lá agus suaitheantas na Gaeilge ar a chóta/Cóta agus gan iad a choimeád faoi cheilt. Muna bhfuil ach pocán gabhair agat, bí i lár an aonaigh leis….

Leave a comment

Arbh í 2013 Bliain na Gaeilge?

Sé an freagra a fuair me don cheist sin ná “ba cheart go mbeadh gach aon bhliain mar bhliain na Gaeilge!” Ar tharla mórán Ócáidi cheiliurtha maidir leis an nGaeilge sa bhliain 2013? Bhuel bhí gluaiseacht Nua ag Conradh na Gaeilge darbh ainm ‘Cómhrá 24/7′ agus ba mhaith an rud sin chun na Grúpaí éagsúla a chur ag caint le chéile agus ag éisteacht lena moltaí agus an obair atá ar siúl ag na Ciorcail difriula. Tá súil agam go mbeidh an rud céanna eagraithe don bhliain seo, molaimíd gach smaoineamh nua chun an Ghaeilge a scaipeadh

Leave a comment