Category Archives: Cúpla Focal

Cúpla Focal

Beidh lá eile ag an bPaorach! (An Corcaíoch!)

Níl an ceann i gceart againn go fóill tar éis ‘capers’ an chluiche (Ceathrú- Ceannais) idir Port Láirge agus na Rebels ar an Domhnach seo caite (25ú Bealtaine 2014) Bhí an t-adh le Corcaigh go raibh seans acu críochnú ar chomh-scór ag deireadh agus beidh cróithe an lucht leanúna ag bualadh arís ar 8ú Meitheamh san Ath-imirt. Tá talann iontach ar fhoireann Phort Láirge agus iad an-óg … beidh Cluiche Ceannais i ndán dóibh bliaian éigin sa ghar-todhchaí,sílim. Tá talann speisialta ag na Rebels chomh maith agus ní chailleann siad an ceann nuair atá an foireann eile 9 bpointí chun tosaigh! Sin an stiuf atá iontu agus bua gan comparáid é sin.

Leave a comment

Glór na Cuaiche! Cu…Cú

Ar chuala tú an chuach fós nó ciocu cluas a bhí thuas agat chun í a chloisint? Tá béaloideas ann go bhfuil difríocht ag teacht id’ shaol a bhraitheann sé ar an tsli inar chuala tú glór na cuaiche! Sílim gur fearr an chluas ar dheis agus anois táim ag dul timpeall le ‘bonnet’ atá mar chlúdach ar an gcluas chlé! Is deas an glór sin a chloisint mar cialaíonn sé go bhfuil iontaisí an tSamhraidh buailte linn agus tá scairt aoibhinn an éinin sin i gceartlár na n-iontaisí sin. Is breá cloisint go bhfuil an Traonach (Corn-crake) beo beomhar fos, ar na hOileáin,go hairithe ar Oileán Thórai amach ó chósta Dhún na nGall agus fóirne ag obair go dian dícheallach an todhchaí an Traonaigh a threisiú agus a chaomhnú,bail ó Dhia ar an obair Go maire fuaimeanna an Nádúir linn go deo…

Leave a comment

Staid na Gaeilge 2014

Beidh Mór-shiúl ollmhór i mBaile Áth Cliath 15ú Feabhra 2014 maidir le ‘Cearta na teangan’ .Sílim féin nach ndéanfaidh sé difríocht agus an tsli is fearr chun Gaeilge a chur ar aghaidh agus Í a chaomhnú ná,gur cheart Gaeilge a bheith níos forleithne ins na seirbhisí poiblí ar fúd na tíre. Táim ag iarraidh ar an Árd-Oifig thar na mblianta seasamh a dhéanamh agus Oifigeach Gaeilge a chur i ngach Roinn,Oifig… Oifigeach atá le feiceáil gach aon lá agus suaitheantas na Gaeilge ar a chóta/Cóta agus gan iad a choimeád faoi cheilt. Muna bhfuil ach pocán gabhair agat, bí i lár an aonaigh leis….

Leave a comment

Arbh í 2013 Bliain na Gaeilge?

Sé an freagra a fuair me don cheist sin ná “ba cheart go mbeadh gach aon bhliain mar bhliain na Gaeilge!” Ar tharla mórán Ócáidi cheiliurtha maidir leis an nGaeilge sa bhliain 2013? Bhuel bhí gluaiseacht Nua ag Conradh na Gaeilge darbh ainm ‘Cómhrá 24/7′ agus ba mhaith an rud sin chun na Grúpaí éagsúla a chur ag caint le chéile agus ag éisteacht lena moltaí agus an obair atá ar siúl ag na Ciorcail difriula. Tá súil agam go mbeidh an rud céanna eagraithe don bhliain seo, molaimíd gach smaoineamh nua chun an Ghaeilge a scaipeadh

Leave a comment

Bláthanna an Fhomhair

Tá an aimsir go fíor-álainn agus réamh-fháisnéis na haimsire maith go leor fós ambaist! Is deas físeanna an gháirdín faoi láthair. Chóirigh mé scór (20) feiliucháin ar bhláth amháin inniu agus iad ag baint súp as! Deirtear go bhfuil saol ana ghearr ag an bhfeiliuchán bocht ach sin an Nádúr agus cinnte baineann siad sásamh as gach nóimead dá saolta. Tá dráiocht speisialta ag baint leis na créatúirí ioldaite seo-radharc gleoite le feiceáil cois dorais dúinn ach am a chaitheamh amuigh faoin spéar!

Leave a comment

Ciorcal na Gaeilge(Óstán Clarion)

Chauigh Gaeilgeoirí Cois Laoi chuig Dún Shearlais (Charlesfort,Kinsale) ar an Satharn (278ú Iúil ’13) agus bhí léacht agus siúlóid ana shuimiúil acu timpeall na háite seo atá sáite i Stair na hÉireann. Thug ball den ghrúpa,Padraig Gunn an léacht-stairí a bhí mar bhainisteoir ar Charlesfort le 7 mbliana, fear a bhfuil mion-eolais aige faoi eachtraí a tharla ann na blianta siar. Chríochnaigh siad an turas le cupán tae blasta san bhialann galánta atá oscailte san Ionad ceanna.

Leave a comment

Drámaí Shakespeare

“To be or not to be…” tógtha le scríbhneoireacht Liam Shakespeare, bhuel sin an cheist! Chuamar chuig ‘As You Like It’ i gCorcaigh le déanaí agus bhaineamar an-taithneamh as. Is deas éisteacht le canúint agus briathraíocht chomh saibhir sin anois is arís agus na culaith éadaigh ioldaite,sean-aimseartha mar thaispeantás bríomhar ar stáitse. Is taithí difriúil é óna drámaí nua-dheanta agus sílim go bhfuil sé ar mhaithe lenár bhfoclóir Bhéarla agus cómhrá laethúil,chun snas a chur air! Is cuimhin liom na ‘soinéid’le Shakespeare a d’fhoghlaim mé ar scoil im’ óige agus bhí meas agam orthu mar bhí brí agus ciall doimhin ina lár,go hiondúil. Tóg comhairle uaim… Coimeád línte óna ‘soliloquays’ id’ cheann agus buail isteach orthu anois is arís…caitheamh aimsire fiúntach don intinn gan dabht.

Leave a comment

Ciorcal san Óstán Clarion, Corcaigh

Bhí leabhar nua seolta ag Fiona Crowe ó Choláiste na hOllscoile Corcaigh dar thideal “Leanbh deireannach an Bhlascaoid” agus is leabhar álainn ar fad e ag cur síos ar shaol an gharsúin óig,Gearóid Cheaist Ó Cathain a d’fhág na Blascaoidí ar aois 3 bliana dó. chuir Fiona an fear seo faoi agallamh agus scríobh sí tráchtas iontach faoin bhfear seo agus a shaol shuimiúil Beidh Fiona ag teacht chugainn mar aoi speisialta sa Clarion ar an Luan 8ú Aibreán ag 8 i.n., agus fáilte roimh cách chun bualadh leí agus beidh a leabhar ar fáil ar an oíche

Leave a comment

Anois teacht an Earraigh 2013

…’Beidh an lá ag dul chun síne… Na huain óga ag teacht ar an saol,na bláthanna ag aibiú go flúirseach,ioldaiteach agus na barraí á chur sa ghort. Tá Cros Bríde ag crocadh ar na dóirse ón gcéad lá Feabhra agus a lán spóirt ag na páistí ag déanamh na gCros seo ar scoil Bainigí sult agus sásamh as an séasúr Úrnua agus an FÁS

Leave a comment

Nollaig na nBan!

Bhuel bhuel bhuel! Lá speisialta gan dabht… Lá agus Oíche na mBan! Ni fhaca mé go raibh saoirse agam fhéin riamh ó hullmhú an dinnéir an lá céanna agus cúramaí an tí ag brath orm freisin! Is cuimhin liom go raibh rud speisialta ag gabháil le 6ú Eanair i laethanta m’óige agus in áiteanna, bhí bronntanas beag ó Santa sna stocaí cois tine agus é ar a shlí abhaile chuig Moll Thuaidh -sílim. Sea tá an Nollaig thart i ndáiríre nuair a thagann Nollaig na mBan agus beidh soilse áilne imithe o na bhfuinneoga,faraor agus na crainn Nollag sínte san gháirdín lom nocht. Bhuel is deas go bhfuil beannachtaí na Nollag inár measc ar feadh tamaill agus spraoi againn lenár gclanna agus cáirde. Táimíd buíoch faoi sin… go mbeirimid beo ag an am seo arís le haghaidh ceiliuradh aoibhinn eile Eilís

Leave a comment