Category Archives: Nuacht

Nuacht

Cúrsa Spioradálta as Gaeilge

Beidh an cúrsa bliantiúil seo i Mhainistir Mhellereí (Mount Melleray) ar an 10/ 11ú Márta agus fáilte roimh gach éinne ach glaoch a chur ar Aine Ní Fhiannuasa 086/2227533. ‘Sé an téama i mbliana ná “An teaghlach”

Leave a comment

“Níl Aon leabhairín mar do mheabhar-chinn fhéin”

Tá ath-phriontáil déanta ar an leabhar seo agus beidh sé ar dhíol chomh maith ag seoladh leabhair “Mise An mac San” i gCaisleán Uí Liatháin (Halla pobail) ar 18ú Márta agus seoladh i gCorcaigh 24ú Márta.

Leave a comment

Seachtain Na Gaeilge: “Daonra na hÉireann in aimsir Phádraig

Beidh léamh o leabhar faoi Naomh Padraig (scríofa ag Tarlach Ó Raifeartaigh 1984) sa chiorcal i Mainistir Fhear Maí (Fermoy) Óstán Grand ar an Deardaoin seo chughainn (Márta 8ú) 8pm, fáilte roimh gach éinne.

Leave a comment

An tAthair Peadar

“Mise An Mac San” ag cuimhneamh ar an Athair Peadar Ó Laoghaire… Beidh leabhar nua dátheangach á sheoladh i gCathair Chorcaí ar 24ú Márta 2pm in Iarsmalann Poiblí, Páirc Nic Gearailt (Cork Public Museum, Fitzgeralds Park) Fáilte is fiche roimh gach éinne.

1 Comment

Seoladh leabhair faoin Athair Peadar Ó Laoghaire:

” Mise An Mac san” ag cuimhneamh ar An Athair Peadar Ó Laoghaire Tá leabhar nua dátheangach á sheoladh i gCaisleán Uí Liatháin (Castlelyons) ar an Satharn 18ú Márta (2018) 3pm agus fáilte roimh gach éinne. Chaith an sagart seo 30 bliain mar shagart pharóiste i gCaisleán Uí Liatháin agus beidh DVD á thaispeáint a deineadh i gCaisleán 1988…cloisimíd agallamh ón mbean, Mairéad Uí Ríordáin a bhí ina cónaí ansin i dteach a bhí tíógtha ar shuiomh an tí ,ina rugadh An tAthair Peadar in Liccarrigane, Clondrohid cóngaragh do Mháchromtha. BEIDH a Chomóradh 100 bliain sa bhliain 2020agus is meabhrú tráthúil é an leabhar seo ar fhear fíor-shuimiúil. Is macnamh é freisinar conas an dá thrá a fhreastail idir an dearcadh maoithneach air a bhí i réim tráth agus an dearcadh searbh air atá tagtha ina áit ó shin. .Agus sinn ag cuimhneamh ar An Athair Peadar,an féidir é a chomóradh i slí a thugann cothrom na Féinne don fhear féin agus a lucht cháinte. Scríobh sé an céad dráma agus an chéad úrscéal as Gaeilge SÉADNA mar a duirt An tOllamh Brian Ó Cuív “Is dócha ná bheadh aon nualitróíocht ar fónamh sa Ghaeilge anois againn mara mbeadh a … Continue reading

Leave a comment

Ciorcal na Gaeilge:

Bíonn Gaeilgeoirí Cois Laoi ag teacht le chéile ar an Luan san Óstán Clayton (Clarion) Corcaigh,gach coícís (fortnightly). Thosaigh Ciorcail na bliana 2018 ar an Luan Eanair 15ú agus beimíd le chéile arís 29ú Eanair, bí inár dteannta don chómhrá soisialta agus scéalta an lae á phlé eadrainn.

Leave a comment

Seoladh leabhair in Castlelyons:

Beidh seoladh an leabhair “Mise An Mac san” faoin Athair Peadar Ó Laoghaire ag tarlú i gCaisleán Uí Liathain (Halla phobail) ar an Domhnach 4ú Márta 2018 3pm. Buail isteach agus fáilte chun bualadh le húdair an leabhair seo, Pat agus Eilís Uí Bhriain. Beidh scannán gearr (1988) á thaispeáint faoi shaol agus cúlra an Athar Peadar agus tá a ghuth fhéin le cloisint ó dhluthdhiosca a d’aimsigh Pat ón nGearmáin. Seo taifead a dhéan Ollamh ón Austeir sa bhliain 1907 nuair a thug sé turas timpeall ne gCúigí in Éirinn agus san Alban agus Breatan Beag, ag lorg samplaí des na canúintí agus teangacha difriula. Ócáid speisialta i gCaisleán Uí Liatháin, an áit ina chaith Athair Peadar 30 bliain dá shaol agus an áit ina scríobh sé a chuid leabhair agus altanna, 500 ina niomlán. Buail isteach agus fáilte. Eolas: 087/ 1235203

Leave a comment

An tAthair Peadar Ó Laoghaire:

Beidh leabhar nua faoin údar/sagart seo á sheoladh in Óstán na Mainistreach (Abbey Hotel) Baile Bhúirne ar an Domhnach 11ú Feabhra 2018 6i.n., Fáilte roimh gach éinne. Tá Dr. Padraigh Ó Briain agus a chomh-údar, Eilís Uí Bhriain, ag seoladh an leabhair seo – tá Ceiliuradh 100 bliain an tsagairt seo ag teacht 2020 agus deanann an leabhar seo, dár thideal “Mise an mac san” ullmhúcháin slachtmhar don ocáid stairiúil seo. Eolas breise -087/1235203

Leave a comment

Ciorcal an tSamhraidh ag dul ar aghaidh!

Shochraíomar ar an gcéad lá (Márta 2009) go leanfadh ár gciorcal ar aghaidh i rith an tSamhraidh gach coícís, mar thuigeamar go gcríochnaíonn a lán ócáidí sóisialta agus bíonn fonn ar daoine bualadh isteach ar chúpla uair chómhrá. Bhuel sin an scéal againn agus bíonn ionadh agus áthas orm nuair a thagann beagnach 20 gachra Luan, ag baint taithneamh as an gcúpla focal Seachtain Oidhreachta: Beidh ócáid againn i Seomra Corvus, Clarion ar an Luan 21ú Lúnasa timpeall 7.15. Beidh scannán gearr á thaispeáint ina bhfuil Pádraig Ó Macháin, Lismore, Port Láirge ag caint faoina laethanta mar ghabha fadó agus beidh a mhac, Pádraig ó UCC ag caint faoina chuimhní maidir le hobair a athar agus uncail insan cheárta mhiotalóireachta i Lios Mór agus é féin ag fás aníos ann. Failte roimh cách mar is ghnáth. Eolas faoi na chiorcail rialta 087 1235203

Leave a comment

Gaeilgeoirí Cois Laoi bunaithe 2009.

Is iontach go bhfuil an Ciorcal seo ag dul ar aghaidh go deas, cáirdiúil i dteannta a chéile le ocht mbliana anois; baill nua ag teacht agus baill eile ag scarúint de bharr chúis amháin nó cúis eile, Is cúis bhróin ollmhór dúinn go bhfuair Tadhg Ó Murchú bás tar éis na Nollag seo caite agus cailliúint mor é dá chlann agus dúinne. Bhíomar ana bhrónach ina dhiaidh mar bhain Tadhg sult agus súp as gach ócáid ghaelach agus níor bhuail mé leis riamh nach raibh smaoineamh urnua aige fa chúrsaí na Gaeilge, nó leabhar nua a cheannaigh sé agus é réidh an scéal a roinnt linn.Tá Rita Uí Mhurchú agus Eibhlín as láthair le tamall chomh maith de bharr a sláinte agus tá Rita i dteach Altranais le cúpla mhí agus í lántsásta leí féin ann agus an sláinte go maith aici anois. Bhí cúpla ócáid shuimiúil eagraithe againn le déanaí mar shampla léacht ó Scott Monaghan UCC faoina chuid oibre mar innealtóir, filíocht (Seán Ó duibhir A’ Ghleanna le Pádraig Ó cinnéide agus a lán ócáidí eile a bhailigh grúpaí eile isteach linn

Leave a comment