Category Archives: Nuacht

Nuacht

Dr. Eoghan Ó hAogáin mar aoi speisialta:

Bhí Dr. Eugene Egan ag caint le Gaeilgeoirí Cois Laoi coicís o shin (Aibreán 2016) agus cuireadh fáilte is fiche roimhe san Óstán Clarion. Bhí slua mór i láthair ag éisteacht le hEoin ag cainta faoina shaol agus obair chruaidh,ach fíor-shuimiúil, i dtíortha i gcéin. Chaith sé a lán dá shaol mar dhochtúir in Ethiopia agus áiteanna éagsúla ar fúd na hAifrice agus dhean sé cur-síos ana spéisiúil ar na heachtraí éagsula a tharla dó ag iarraidh cabhrú le daoine ana bhreoite agus an dáinsear a bhain lena shlí bheatha ó am go ham. Bhí Eoghan an-tógtha leis an gciorcal seo agus go raibh a leithéid le fáil ann go rialta! Buailfidh sé isteach orainn anois is aris nuair atá sos aige ó bheith ag taisteal ó Chontae go Contae ag obair go dian fós.

Leave a comment

Tomás Kent, Castlelyons

Bhí ócáid stairiúil againn i gCaisleán Uí Liathain ar an Aoine seo caite (18ú Meán Fomhair 2015) nuair a tharla Socraid Stáit i Reilig an tSeipeíl ‘San Nioclás’ agus tharla ath-adhlacadh Thomáis Ceannt ann. Tháinig maithe agus Mór-uaisle chuig ár sráidbhaile abhí maisithe agus ag féachaint go fíor-álainn; ár moladh don phobal áitiúil agus mórthimpeall,a chuir a lán oibre isteach le cúpla mhí anuas. Bhi láthair prípmháideach ós comhair an tSeipéil don Uachtará Micheál Ó hUigín, Taoiseach,Enda Kenny ,Siobhán Burton, Diarmuid Adams, Micheál Ó Máirtín, Brian Cowen agus a lán lán eile, Thosaigh an tAifreann 1.30pm leis An tEaspog Crean agus sagairt eile ina theannta agus bhí óráid cois Reilige ag Enda Kenny ina dhiaidh agus bhí beirt neacht le Tomás Kent i láthair taobh leis. Labhair Eilís Uí Bhriain “Cúpla focal” le Tomás Ó Mainín TG4 do Nuacht na hOíche faoin ócáid mórthaibhseach, stairiúil seo. Aithchuimire faoin Ionsaí Stairiúil: Bhí Tomás Ceannt mar bhall de Óglaigh na hÉireann agus a dhearthaireacha freisin agus daoradh chun bháis é Bealtaine 1916 de bharr Ionsaí a dhéan saighdiúirí RIC ar theach Cheannt i lár na hoíche 2ú Bealtaine. Maraíodh Constábla Rowe R.I.C agus goineadh Riocáird Ceannt, a fuair bás cúpla lá ina … Continue reading

Leave a comment

An tAthair Nicholas Sheehy S.J

Grúpa ag bailiu i dTeach Tabhairne Fiztgibbons ,Fermoy ag 9 i.n., 28 Lúnasa agus Hazel Baylor ag caint faoi shaol an tsagairt seo agus faoi mar a d’fhág sé leigheas suaithinseach i lámha clann Baylor, Fermoy. Fáilte roimg cách

Leave a comment

Ciorcail Na Gaeilge:

Beidh Gaeilgeoirí Cois Laoi ag eagrú imeachtaí eile le haghaidh Seachtain Oidtreachta,ina theannta beidh oíche speisialta i dTeach tabhairne i Mainistir Fhear Maí (Fermoy) ar an Aoine 28ú Lúnasa 9pm. Beidh an ócáid seo ag tarlú insan áit stairiúil seo i lár an bhaile,mar is í Nuala Nic Gibiúin atá i bhfeighil an tí tabhairne agus is í Nuala an ceathrú glún (4th generation) atá mar bhainisteoir ar an Ionad alainn,compordach seo. Beidh cúpla stairí áitiula ag bailiú ag trácht ar Stair Fhear Maí agus beidh Hazel Baylor ina measc ag tabhairt a tuairisce faoi obair agus bás tragóideach An Athar Nioclás Sheehy, Clogheen agus faoi mar a tháinig clann Baylor a bheith mar choimeádaí ar leigheas suaithinseach (special cure) ón Athair Sheehy. Fáilte isteach ar an Aoine don imeacht sainiúil seo

Leave a comment

Seachtain Oidhreachta 2015 (Lúnasa 22ú- 30ú )

Beidh a lán ar siúl i ngach bhaile,sráidbhaile,Cathair i rith na seachtaine seo agus faigh bileog ón Leabharlann sciobtha chun féachaint isteach ar an liosta do ghach ócáid atá eagraithe. GAEILGEOIRÍ COIS LAOI: Mar is eol do mhadraí an bhaile anois ní thógaimíd sos ar bith i rith an tSamhraidh agus caithim a rá go raibh dream ana dheas againn gachra Luan sa Clarion- thar 20 anois is arís agus fáilte an tSamhraidh rómpa ambaist. Beidh Oíche speisialta againn an Luan seo (24ú Lúnasa 8pm) in onór don tseachtain oidhreachta. Beidh hazel Baylor ag bualadh isteach ag tabhairt léacht faoi Athair Nioclás Sheehy, Clogheen- sagart ón 18ú aois a bhí go láidir i gcoinne na bpéin-dlithe ag an am agus a dhaoradh chun bháis i gCluain Meala. Labhrann Hazel , iar-mhúinteoir agus stairí Ó Enniskeane ó dhúchas, faoi leigheas sláinte  an-speisialta a d’fhág an sagart seo ina uacht. Fáilte is fichr roimh gach éinne don ócáid phoiblí seo in Óstán Clarion, Corcaigh.  Eolas breise 087/1235203

Leave a comment

Éamon Ó Cuív i measc na mball in Halla na Cathrach

  Táimid an-bhródúil as an gcéad teacht le chéile de na Ciorcail Comhrá as gach cearn de Chúige Mumhan, a tharla in Halla na Cathrach, Corcaigh, ar an 20 Meitheamh, 2015.  Chuir Ardmhaor na Cathrach, An Comhairleoir, Mick Nugent, fáilte romhainn, agus chuir sé in iúl an meas atá aige féin ar an nGaeilge agus coincheap na gCiorcal.  Buachphointe an lae ab ea é an léacht a thug  Éamon Ó Cuív dúinn, ag moladh na hoibre, agus ag cur in iúl cé comh tábhachtach is atá sé an Ghaeilge a bheith in úsáid taobh amuigh den seomra ranga.  Mhol sé an t-aos óg mar is iad na daoine a choimeádfaidh an Ghaeilge beo amach anseo. D’aithin sé an ról láirneach is atá ag na Meáin Chraolta agus an Gréasán Domhanda chun cainteoirí Gaelainne a spreagadh. Táimid an-bhuíoch de Chris Dorgan, Oifigeach Gaeilge na Cathrach, a chuir Halla na Cathrach ar fáil don ócáid.  (Brú ar an teideal chun na grianghraif a fheiscint)

1 Comment

Cuairt Eamon Uí Chuiv:

Ciorcal Na gCiorcal: Fáilte roimh gach éinne don Ócáid seo in halla Na Cathrach ar an Satharn 20ú Meitheamh agus táimíd ag súil le slua an tráthnóna céanna. Beidh cruinniú deireannach againn san Óstán Clarion ar an Luan seo (15ú) 8pm ag pleanáil agus ag plé. Má tá suim agat agus smaointe nua buail isteach orainn agus fáilte Eilís

Leave a comment

Oíche Chultura 2015

Bígí ag ullmhú agus ag pleanáil don Ócáid ollmhor Naisiunta seo a bheidh ag tarlú MeanFomhair 18 2015. Beidh imeachtaí éagsúla á eagrú ag grúpaí difriula ar fúd na tíre agus is féisdir teagmhail a dhéanamh le majella Ní Chríocháin Oireachtas na Gaeilge eolas@antoireachtas.ie

Leave a comment

Beatha Teanga í a Labhairt: Teacht le Chéile Tábhachtach – 20 Meitheamh, 2015.

Fuaireamar dea-scéal le déanaí go bhfuil An TD Éamon O’Cúiv sásta freastal ar teacht le chéile na gCiorcal Comhrá i Halla na Cathrach ar an 20ú Meitheamh, ó 2.00in ar aghaidh. Tá fáilte agus fiche roimh baill na gciorcal ar fad ar fud na Mumhan, agus níos faide ó bhaile chomh maith, chuig an ócáid seo.  Táimid an-bhuíoch as Chris Dorgan, Oifigeach Gaeilge na Cathrach, agus Ardmhéara, An Comhairleoir Mary Shields, as sinn a fháiltiú chuig Seomra na Comhairle chun na Ciorcail Comhrá a cheiliúradh.  Ba bhreá linn go mbeadh ócáid bhliantúil againn as seo amach, nuair a bheidh seans ag na baill ar fud na tíre teacht le chéile in aon ionad amháin, chun bualadh lena chéile, tuairimí a mhalartú, agus chun úsáid na Gaeilge sa ghnáthshaol a threisiú.   Bígí linn ar an 20ú Meitheamh, le bhúr dtoil.

2 Comments

Lios Tuathal x Scríbhneoirí!

An peann agus an dúch… Tháinig an tideal sin isteach im’ cheann ag éisteacht faoi scealta greannmhara faoin scríbhneoir iontach sin Seán B Ó Catháin e.g., John B Keane mar bhí a spiorad agus rian a n-éachtaí timpeall na sráide i Lios Tuathal an tseachtain atá caite ag eile ollmhór atá bliaintiúil “Listowel Writers” Chonaiceamar a chlóscríobhán (typewriter) as a dtáinig na drámaí,scéalta,filíocht atá aitheanta ar fúd an domhain agus dúirt mé liom fhéin agus mé ag éisteacht leis na léachtaí faoi John B. ní raibh ar siúl aige i ngach líne, dán, ráiteas ach caint agus meon na ndaoine. Caithim a rá go bhfuil an oiread céanna de mheas,omós agus moladh agam do Brian Mac Mahon agus Breandán Kenneally a scríobh a smaointí síos go macánta díreach ó bhéal an duine chomh maith. Bhí pearsain difriula ag gach aon duine des na scríbhneoirí cáiliula timpeall Chiarraí agus a phort fhéin á sheinnt go bríomhar,ceolmhar ag gach duine acu. Bhain mé an-taithneamh as Féile Lios Tuathail agus sílim gur príbhléid sainiúil bheith i láthair don Chomoradh litríochta sin Bealtaine 2015 beir bua Eilís Uí Bhriain

Leave a comment