Seoladh leabhair faoin Athair Peadar Ó Laoghaire:

” Mise An Mac san” ag cuimhneamh ar An Athair Peadar Ó Laoghaire
Tá leabhar nua dátheangach á sheoladh i gCaisleán Uí Liatháin (Castlelyons) ar an Satharn 18ú Márta (2018) 3pm agus fáilte roimh gach éinne. Chaith an sagart seo 30 bliain mar shagart pharóiste i gCaisleán Uí Liatháin agus beidh DVD á thaispeáint a deineadh i gCaisleán 1988…cloisimíd agallamh ón mbean, Mairéad Uí Ríordáin a bhí ina cónaí ansin i dteach a bhí tíógtha ar shuiomh an tí ,ina rugadh An tAthair Peadar in Liccarrigane, Clondrohid cóngaragh do Mháchromtha.
BEIDH a Chomóradh 100 bliain sa bhliain 2020agus is meabhrú tráthúil é an leabhar seo ar fhear fíor-shuimiúil. Is macnamh é freisinar conas an dá thrá a fhreastail idir an dearcadh maoithneach air a bhí i réim tráth agus an dearcadh searbh air atá tagtha ina áit ó shin. .Agus sinn ag cuimhneamh ar An Athair Peadar,an féidir é a chomóradh i slí a thugann cothrom na Féinne don fhear féin agus a lucht cháinte. Scríobh sé an céad dráma agus an chéad úrscéal as Gaeilge SÉADNA mar a duirt An tOllamh Brian Ó Cuív
“Is dócha ná bheadh aon nualitróíocht ar fónamh sa Ghaeilge anois againn mara mbeadh a dhaingne a sheasamh an tAthair Peadar ad fód ar son na Gaeilge beo agus a dhiograise a sholathraigh sé abhar léitheoireachta inti”

This entry was posted in Nuacht, Stair...(Local history). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>